×KosárAlkatrészek
Garancia, szavatosság, jótállás
Garanciális jegyzőkönyv letöltése:

XLS-ben

PDF-ben

Fogalmak
Garancia - a garancia fogalma jogilag nem létezik. Garancia alatt a köznyelvben a jótállást és a szavatosságot egyaránt szokás érteni, az alábbiakban mi is ilyen értelemben használjuk.


Kötelező jótállás - a magyarországi szabályozás alapján kötelező jótállást kell biztosítani sok tartós fogyasztási cikkre, amelyeket a vonatkozó 151/2003 Kormányrendelet melléklete kifejezetten nevesít. Ilyenek például a melléklet 8. pontja szerint a "...közlekedési eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kerékpár, elektromos kerékpár, elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó..." és 29. pontja szerint "...az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei 10 000 Ft eladási ár felett..."

A kötelező jótállás időtartama az ilyen esetekben a termék eladási árától függően:

2024. május 7-ig beérkező rendelések esetén:
- 10.000 Ft-ot elérő, de 100.000 Ft-ot nem meghaladó eladási ár esetén: egy év.
- 100.000 Ft-ot elérő, de 250.000 Ft-ot nem meghaladó eladási ár esetén: két év.
- 250.000 Ft eladási ár felett: három év.

2024. május 7 után beérkező rendelések esetén:
- 10.000 Ft-ot elérő, de 250.000 Ft-ot nem meghaladó eladási ár esetén: két év.
- 250.000 Ft eladási ár felett: három év.


A kötelezó jótállás csak fogyasztói jogviszonyban létezik, tehát magánszemélyekre vonatkozik. A kötelező jótállás nem érinti a cégeket, egyéni vállalkozókat, egyesületeket és más, nem magánszemély vásárlókat.
A kötelező jótállás a vásárlónak kedvez, hiszen ha a termék elromlik a jótállás ideje alatt, akkor a törvény vélelmezi, hogy a jótállásra kötelezett hibásan teljesített, ezért neki kell bizonyítania, hogy hiba oka a teljesítés után keletkezett (pl. a hibát a nem rendeltetésszerű használat okozta).


Szerződéses vagy önként vállalt jótállás - bizonyos termékekre a gyártó vagy az eladó a kötelezően előírtnál hosszabb időtartamú jótállást vállal. Ennek ideje minden esetben a vásárláskor érvényes és a garanciajegyen vagy számlán jelzett időtartam. Minden másban a kötelező jótállásban foglaltak érvényesek

Szavatosság - Minden termékre, amelyek nem tartoznak a fenti körbe, a Polgári Törvénykönyv általános szabályai vonatkoznak. Ezekben az esetekben már szavatosságról beszélünk, aminek időtartama 2 év, függetlenül az eladási ártól.
Szavatossági panasz esetén a végfelhasználónak, tehát a vásárlónak kell bizonyítania, hogy a hiba vagy annak oka már az értékesítés pillanatában is fennállt.
Szavatosságra a fogyasztók és a fogyasztónak nem minősülő vásárlók is jogosultak. Előbbi esetben a kötelező szavatosság ideje két év, utóbbi esetben egy év.

A jótállás és a szavatosság a termék továbbadásával átruházható, ám mindkettő feltétele a meglévő garanciajegy vagy - ha a garanciajegyet a számla tartalmazza - az értékesítéről szóló számla, vagy annak másolata.


Fogyasztó - a Polgári Törvénykönyv szerint fogyasztó az a magánszemély, akik szakmáján, önálló foglalkozásán vagy üzleti tevékenységi körén kívül jár el. Eszerint tehát nem minősül fogyasztónak - és így a fogyasztókat védő jogokban automatikusan nem részesül - a szakmája, önálló foglalkozása vagy gazdasági tevékenysége körében eljáró - természetes vagy jogi - személy.

Nem fogyasztó - a fogyasztónak nem minősülő vásárlók számára a hatályos jogszabályok nem írnak elő kötelező jótállást, ám szavatossági jogaikkal ők is élhetnek. A minőségi panaszok mindenki számára megnyugtató és minél gyorsabb kezelésének érdekében azonban az olyan esetekben, ahol a beszállító vagy importőr nem vizsgálja a vásárló jogállását, mi sem teszünk különbséget, és megindítjuk a jótállási ügyintézést.
Azon esetekben, amelyek egyértelműen nem férnek be a jótállás keretei közé, a nem fogyasztónak minősülő vásárlóink panaszát szavatossági igényként kezeljük. Ilyen esetekben a bizonyítás terhe a vásárlónál van.

Minden általunk forgalmazott termékre érvényesek a Polgári Törvénykönyvben és az 151/2003. Kormányrendeletben előírt szavatossági és jótállás feltételek, bizonyos termékekre pedig ettől eltérő, kedvezőbb gyártói jótállást biztosítunk.

A termék(ek) szállítási költsége a vevőt terheli. Mindazonáltal, amennyiben a kézhez vett termék nem egyezik meg a megrendelt, illetve a honlapon feltüntetett termékkel, a házhoz szállítás és a visszaküldés költsége vissza lesz térítve a vevőnek.

Garanciális igény esetében, amennyiben az jogosnak bizonyul, az ezzel kapcsolatos szállítási költséget szintén visszatérítjük.

Garanciális igény bejelentésének elsődleges feltétele a honlapról letölthető garanciális jegyzőkönyv teljes, hiánytalan kitöltése(.xls-ben vagy .pdf-ben letölthető), különös tekintettel azokra a mezőkre, amelyek a termék értékesítésének helyének és idejének pontos beazonosításához szükségesek.
(Ha a garanciális igényt a vásárló személyesen, üzletünkben nyújtja be, a garanciális jegyzőkönyvet kollégáink kitöltik és a vásárlónak átadják, amennyiben a vásárló minden szükséges adatot rendelkezésünkre bocsájt.)

Kérjük, a garanciális igény nem személyes benyújtása esetén a kitöltött jegyzőkönyvet küldje el emailben a garancia@kauffer.hu címre, küldje el postán a számlát kiállító telephely címére, vagy vigye be oda személyesen!

Amennyiben nem állapítható meg, hogy a termék értékesítője a Kauf-Fer Kft és a törvény által előírt vagy önként vállalt jótállási/szavatossági idő nem telt még le, a garanciális igényt elutasítjuk.

A garanciális jegyzőkönyvhöz csatolandó különálló készülékek, beépítő szettek, akkumulátorok esetén (ha van ilyen) a termékhez tartozó gyártói garanciajegy, alkatrészek esetén a beszerelő szakműhely számlája vagy munkalapja (másolatban), illetve a hibát megállapító műhely szakvéleménye.
A 151/2003. Kormányrendelet 3. pontja alapján:
(3) Az e rendelet szerinti jótállás érvényességéhez, valamint a jótállásból eredő jogok érvényesítéséhez a vállalkozás az e rendeletben foglaltakon túl további követelményt nem támaszthat a fogyasztóval szemben, kivéve, ha a fogyasztási cikk megfelelő üzembe helyezése más módon nem biztosítható és a követelmény teljesítése nem jelent aránytalan terhet a fogyasztó számára.

Miért szükséges a beszerelő szakműhely számlája vagy munkalapja?
Az általunk forgalmazott termékek jelentős része alkatrész, amelyekek többségének szakszerű beépítése - azaz a Kormányrendelet által említett "...megfelelő üzembe helyezése..." - csak olyan módon biztosítható, ha azt megfelelő ismeretekkel rendelkező szakember végzi el. Ezért az ilyen alkatrészek jótállásának feltétele a fent már említett, beszerelő műhely által kiállított tételes számla vagy munkalap másolata.

Miért szükséges a hibát megállapító műhely szakvéleménye?
A jótállási igény feltétele a megvásárolt termék meghibásodása. Egy alkatrész esetén ez a "hordozó" autó nélkül nem mindig egyértelmű, és kiszerelve már nehezebben vizsgálható. Így a szerelői szakvélemény jelentősen gyorsíthatja a folyamatot. Amennyiben szakvélemény nem áll rendelkezésre, a hiba meglétének ellenőrzését a gyártó végzi el. Ez jelentősebb időt is igénybevehet. Ezért javasoljuk, hogy az igényhez csatolja a hibát megállapító szakvéleményt.
Amennyiben a szakvélemény állításainak hitelességét illetően kétség merül fel, továbbra is fenntartjuk a jogot az importőr vagy a gyártó bevonására. Ha a vizsgálat megállapítja, hogy a terméknél nem lépett fel hiba (pl. egy akkumulátor nem hibás, csupán lemerült), a garanciális igényt elutasítjuk.

A fentiek hiányában a garanciára vagy jótállásra vonatkozó igényt nem áll módunkban befogadni.

Figyelem, a szavatosság és jótállás nem vonatkozik, vagy csak részben vonatkozik a terméken külső károkozásból bekövetkezett kár (például baleset, nyomódás, égés, áramingadozás, túlfeszültség, más alkatrész rendellenes működése miatti rongálódás, rendellenes kopás), továbbá a gyártói speciális előírásoknak nem megfelelő használat vagy üzembe helyezés vagy a készülék helytelen, káros körülmények közötti tárolása esetén.

A járműalkatrészek esetén a szavatosság és jótállás nem, vagy csak részben vonatkozik a nem szakszerű, különösen a szükséges szakmai ismeretek hiányában történt beépítésből vagy be nem építhetőségből eredő problémákra.

A gyártói garancia - hacsak a gyártó külön nem tesz kivételt - nem vonatkozik:
- a normális üzemben kopó alkatrészek (akkumulátor, égő, lámpa, biztosíték, fékbetét, féktárcsa, szűrők) nem rendellenes mértékű elhasználódására.
- a termékek nem megfelelő vagy nem rendeltetésszerű használatára (indítóakkumulátor munka- vagy hajtóakkumulátorként történő használata)
- a nem szakszerű javítások, átalakítások következtében bekövetkezett károkra.
- a külső okok (például baleset, ütődés, villámcsapás, áramingadozás) következtében bekövetkezett károkra.

Az alkatrészek jótállása kizárólag az adott alkatrészre vonatkozik, nem terjed ki a munkadíjra és egyéb költségekre.

Az igények elbírálását egyes esetekben a gyártó vagy az importőr végzi, ennek ideje 3 munkanap és 3 hét között változik a termék gyártójától és jellegétől függően.

A pozitív elbírálás után a vevő igényének megfelelően a termék vásárláskori árát és a meghibásodással kapcsolatos szállítási költségeket visszatérítjük, vagy - ha erre van mód és a vásárló a termék cseréjét kérte - a terméket azonosra, vagy azzal megegyező használati értékűre kicseréljük.

Nem fogyasztónak minősülő vásárlók számára biztosított jótállás:
Bizonyos termékek esetén a gyártó vagy importőr nem vizsgálja a fogyasztói jogviszony fennállását. Ilyen esetekben a fogyasztónak nem minősülő vásárlók panaszát is jótállási igényként kezeljük.

Jótállási igénybejelentés, ügyintézés helye
Jótállási igény alapértelmezetten a számlát kibocsájtó telephelyen érvényesíthető. A vásárló kérésére jótállási igény a Kauf-Fer Kft. más telephelyén is benyújtható.
Jótállási igény a vásárló távollétében, elektronikus úton is indítható a jegyzőkönyv kitöltésével és elküldésével (ld. fentebb). A jótállási igény indításának feltétele azonban a termék visszaérkezése.
A termék ideszállításának költsége a vevőt terheli, ám elfogadott jótállási igény esetén a - Kauf-Fer Kft nevére kiállított számlával igazolt, életszerű összegű - szállítási költséget a termék árával együtt visszatérítjük.Vásárlástól való elállásA vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét köteles e-mail-ben a info@kauffer.hu címen jelezni a megrendelés számának megjelölésével. Ebben az esetben a vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.

A vevő, aki a gazdasági, vagy szakmai tevékenysége körén kívül köt fogyasztói szerződést, az áru átvételét követő 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Az elállási jog minden termékre vonatkozik, ami minden termékelemet tartalmazó csomagolásban érkezik vissza a Kauffer Áruházhoz. Amennyiben a csomagolás része a terméknek, annak visszaküldése szintén szükséges (például hordtáska). Elállásra vonatkozó igényét a vevő köteles előzetesen, a visszaküldést megelőzően e-mailben, az info@kauffer.hu címen jelezni a megrendelés számának megjelölésével.

Vásárlástól való elállás esetén a Kauffer Áruház köteles a vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni. A visszatérítési kötelezettség vonatkozik a termék vevőhöz szállításának költségére is, a visszajuttatás azonban a vevő költségére történik.

A Kauffer Áruház kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A csomagolás bontatlanságát a Kauffer Áruház nem követeli meg. A hiányos, megrongált, károsodott vagy összepiszkolt termékeket nem vesszük vissza.

A vevő nem gyakorolhatja a vásárlástól való elállás jogát az alábbi esetekben:
- megrongálódott, vagy hiányos termék
- használatba vett termék, amelynél a használat előtti állapot nem állítható vissza (savval feltöltött motorakkumulátor, beépített szűrő, fékbetét, stb...)
- jótállás körébe tartozó meghibásodás (ebben az esetben a jótállással kapcsolatos tudnivalók az irányadóak)

Az OEM raktárból szállított alkatrészek esetén az ajánlati ár tartalmazza az alkatrész igény szerinti azonosítását és annak szállítási költségét is, így a 45/2014 Kormányrendelet 29. § (1) a pontja alapján ezekre az utólagos elállási jog nem érvényes. Egyes esetekben egyedi elbírálás alapján az ilyen alkatrészeket is visszavvesszük.

Amennyiben a rendeléstől való elállás esetén a termék technikai vizsgálatára kerülne sor, a Kauffer Áruház megtesz mindent, hogy a lehető leggyorsabban megtörténjen a visszatérítés. Az erre vonatkozó határidő a terméken végzett technikai diagnózis gyorsaságától függ, maximum 3 hét.

Az áru visszaküldése esetén a visszafizetés elektronikus úton, banki átutalással vagy (ha az eredeti vásárlás Paypal-fiókkal történt) Paypal jóváírással történik, amelyhez feltétlen szükségesek az ügyfél banki adatai vagy Paypal-fiókja. Ez alól kivétel, ha a vevő személyesen szállítja vissza az árut, ilyen esetben készpénzben fizetjük ki az ellenértéket.

A Ptk. 685. § d) pontja értelmében fogyasztónak nem minősülő vevők (viszonteladók, szervizek, szerelők) esetében az elállási jogot külön megállapodás szabályozza.


Ország Boltja 2016, 2017, 2018 és 2019 Népszerűségi díj, I. helyezés
Árukereső, a hiteles vásárlási kalauz
Paypal-fizetés
A kártyás fizetés szolgáltatója a CIB Bank.Az online kártyás fizetés szolgáltatója a CIB Bank
Elfogadott kártyák: Mastercard, Maestro, Visa, Visa ElectronElfogadott kártyák: Mastercard, Maestro, Visa, Visa Electron